Zespół

Radca Prawny Klaudia Suchożebrska

Klaudia Suchożebrska

Radca Prawny

Specjalizuje się w sprawach cywilnych (zwłaszcza dotyczących odszkodowań, nieruchomości i spadkowych), sprawach rodzinnych (rozwody, podziały majątku), obsłudze niepublicznych placówek oświatowych.

Radca Prawny Marek Suchożebrski

Marek Suchożebrski

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zobowiązań oraz z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się również w prawie upadłościowym oraz prawie autorskim.

Radca Prawny Grażyna Basiak-Kot

Grażyna Basiak-Kot

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek i prawie własności przemysłowej.

Radca Prawny Bartłomiej Góźdź

Bartłomiej Góźdź

Radca Prawny

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań oraz prawie pracy.

Radca Prawny Waldemar Szubert

Waldemar Szubert

Radca Prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności prawie zobowiązań i odpowiedzialności deliktowej. Biegle posługuje się językiem angielskim, legitymując się certyfikatami TOLES i ESOL.

Sekretarka Małgorzata Mikas

Małgorzata Mikas

Sekretarka

Dba o prawidłowe funkcjonowanie Sekretariatu Kancelarii SECURUS

Copyright Securus. All rights reserved | design by VENTI

90-411 Łódź, ul. Więckowskiego 7